Hưng Phát USA Diamond & Jewelry

• Địa chỉ: 214 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

• Số điện thoại: (08) 39.39.39.18

• Email: marketing@hungphatusa.vn

• Website: http://www.hungphatusa.vn/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://HungPhatUSA.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/HungPhatUSA.vn

• Showroom Hưng Phát USA tại Mỹ
Địa chỉ: 1111 Story Road, Suite 1063, San Jose, CA 95122
Website : www.hungphatusa.com